KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden .... Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan ve işlenen kişisel verilere ilişkin olarak Şirket’e ait “[●]” internet sitesine erişim sağlayan (mobil cihazlar üzerinden sağlanan erişim de dahil olmak üzere) ziyaretçilerin, müşterilerin ve üyelerin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem verilmekte ve Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine ve kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlamasına azami hassasiyet gösterilmekte olup, bu doğrultuda ilgili teknolojik ve alt yapısal imkanlar kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın konusu, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin elde edilmesi, kullanılması, üçüncü kişilere aktarılması, saklanması, korunması gibi kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili hususlara ve bu doğrultuda sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin açıklamalardan oluşmaktadır.

ÖZET METİN_________:

Şirketimize ait olan “galeyann.com” internet sitesini ziyaret ettiğinizde, alışveriş yaptığınızda ve üye olduğunuzda kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işlem bilgileriniz, gerekli olduğu ölçüde finansal bilgileriniz ve çağrı merkezimiz ile iletişime geçmeniz durumunda çağrı merkezi kayıtlarından oluşan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz genel itibarıyla; internet sitemize üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve bu kapsamda üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, sorun ve şikayetlerinizin çözümlenmesi, tarafınızla iletişime geçilmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılması, hizmetlerimizin mevzuata uygun bir şekilde verilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın Tam Metni üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirketler topluluğumuz çatısı altındaki diğer şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

Kanun tahtında sahip olduğunuz haklarınıza ve haklarınızın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın Tam Metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin olarak, “[email protected]” mail adresine ulaşarak veya Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın Tam Metni’nde belirtildiği şekilde tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin nasıl işlendiği, işleme amaçları ve hukuki sebepleri, aktarım amaçları ve alıcı grupları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın Tam Metni’ni inceleyiniz.

TAM METİN_________:

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri internet sitemize üye olarak ya da üye olmadan kullandığınızda, internet sitemiz üzerinden hesap oluşturduğunuzda, oluşturmuş olduğunuz hesabınıza ait bilgilerinizi güncellediğinizde, internet sitemiz üzerinden ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda, hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle iletişime geçtiğinizde veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bunun gibi sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda tarafınızca tarafımıza iletilmesi yoluyla ve/veya otomatik olarak toplanmaktadır.

 • İnternet sitemize üye olarak müşterilerimizin; isim, soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, telefon numarası, e-posta adresi, adres ve teslimat adresi, kargo teslimat bilgisi, müşteri işlem bilgisi, alışveriş geçmişi bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, banka hesap bilgileri, IP adresi, trafik verileri ve web log bilgileri gibi bilgisayar ve bağlantı bilgilerinden oluşan kişisel verileri,
 • İnternet sitemize üye olmadan alışveriş yapan müşterilerimizin; isim, soy isim, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, telefon numarası, e-posta adresi, adres ve teslimat adresi, kargo teslimat bilgisi, müşteri işlem bilgisi, alışveriş geçmişi bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, banka hesap bilgileri, IP adresi, trafik verileri ve web log bilgileri gibi bilgisayar ve bağlantı bilgilerinden oluşan kişisel verileri,
 • İnternet sitemizden satın alınan ürünlerin adına teslim edilecek kişilerin; isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgilerinden oluşan kişisel verileri,
 • İnternet sitemize erişim sağlayan kişilerin; IP adresi, trafik verileri ve web log bilgileri gibi bilgisayar ve bağlantı bilgilerinden oluşan kişisel verileri

aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve bu kapsamda üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Ürün kargolama ve teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satın alma işlemlerinin takibinin sağlanması,
 • Muhasebe işlemlerinin yapılması,
 • Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Müşteriler ile iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirilmelerin yapılması,
 • Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;
 • Resmi kurumlardan, idari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Üyelik ve alışveriş süreçlerine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında müşteri taleplerinin yönetilebilmesi,
 • Faaliyetlerimizin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi,
 • Bilgi ve işlem güvenliğinin takip edilebilmesi ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
 • Hizmet standartlarının belirlenmesi, ölçülmesi ve özelleştirilmesi,
 • Alışveriş kayıtlarının tutulabilmesi,
 • Müşteri hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • İstatistik tutulması ve analiz yapılması,
 • İnternet sitesinin bilgi ve işlem güvenliğinin izlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve takibi
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verileriniz yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultsunda ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Şirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirketler topluluğumuz çatısı altındaki diğer şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kanun’un 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte “[email protected]” mail adresine ulaşarak veya aşağıda yer alan adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre başvurularınız en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret istenebileceğini bilgilerinize sunarız.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimiz’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLAMA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Ziyaretçiler, müşteriler ve üyeler internet sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmektedirler. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri “[email protected]” mail adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 • ÇEREZ (COOKIE) KULLANIMI VE YÖNETİMİ

Şirketimiz tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 • ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ALMA KONUSUNDAKİ TERCİHLERİNİZİN DEĞİŞTİRİLMESİ
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın “galeyann.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.